>

კონკურსი ახალგაზრდებისთვის

კონკურში გამარჯვებული ახალგაზრდები დაჯილდოვდებიან

23 მაისს, ინოვაციებისა და სამოქალაქო ცენტრ - პროგრესის სახლში გამარჯვებული ახალგაზრდების დაჯილდოება გაიმართება.

კონკურში მონაწილეობას 14 კონკურსანტი იღებდა. თითოეულ მათგანს შეეძლო წარმოედგინა რადენიმე ნამუშევარი, რომლის ფორმატი შეზღუდული არ ყოფილა. 

კონკურსი 2019 წლის თებერვალში გამოცხადდა და მისი მიზანი იყო სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების ხელშეწყობა. კონკურსში მონაწილეობა 14 დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს შეეძლო. საკონკურსო თემა იყო „ჩემი საქმეა“, რაც გულისხმობდა თემში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას და გადაჭრის ავტორისეული ხედვის ან გამოცდილების  გაზიარებას.

კონკურსი გურიის რეგიონული ჰაბის (ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი - პროგრესის სახლი) მიერ იყო ორგანიზებული, პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ფარგლებში“.   

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“  ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან  (CSRDG)  და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი. 

იხილეთ საკონკურსო ნამუშევრები:

ალექსანდრე ფასიეშვილის ბლოგი 

ანი თუთისანის ბლოგი

თამარ სირაძის ბლოგი

საბა მახარაძის ბლოგი

თორნიკე ბორჩხაძის ბლოგი

თამთა მეფარიშვილის ფილმი

მარიამ დარჩია, თამარ ზაქარიაძე, ნინა ამბრაჟჩიკ (პრეზენტაცია)

ანა დოლოძე (პრეზენტაცია)  

ანა დოლიძე (ესე)

ანა ოსეფაიშვილი  (ესე)

ელენე ბარამიძე (ესე)

მარიამ ტისჩენკო  (ესე)

მერი ბერიძე  (ესე)

ლიზი თურქია (ესე)

ქეთევან მარჩილაძე  (ესე)

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა