პროექტი „მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის“, რომელიც დაფინანსებულია საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის მიერ და რომელსაც ახორცილებს ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები ორ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და ოზურგეთის ახალგაზრდა  მეცნიერთა კლუბი აცხადებს მცირე გრანტების კონკურსს.

პროექტი „მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის“ მიზანია ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოების და ეროვნული სააგენტოების ერთობლივი ძალისხმევით გურიის ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ყოვლისმომცველი განვითარების ხელშეწყობა  რეგიონის მიმზიდველობის გაზრდის გზით.

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 მაისი 18:00 საათი.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა