>

,,გურიის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და სოციალური მუშაკების როლის გაძლიერება ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით“

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

პროექტს „გურიის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და სოციალური მუშაკის როლის გაძლიერება ოჯახის მხარდაჭერის მიზნით“ ახორციელებს ა(ა)იპ ,,ჯანმრთელობის დაცვისა და ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი“, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი”, ა(ა)იპ „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ ოზურგეთის წარმომადგენლობა. პროექტი ხორციელდება პროგრამის ,,თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისათვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ პროექტისსოციალური მუშაკები სოციალური ცვლილებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SWIC)“ ფარგლებშიპროექტს ახორციელებს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ოთხ პარტნიორთან თანამშრომლობით: „ჰილფსვერკ ავსტრია“ (HWA),  ,,სომხეთის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია“ (AASW), ,,აზერბაიჯანის სოციალური მუშაობის საზოგადოებრივი კავშირი“ (ASWPU) და  ,,მოლდოვის რესპუბლიკის ექთნების ასოციაცია“ (NARM).

 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა