>

საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი

კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების აქტიური ჩართულობის ერთ-ერთი ძირითადი შემაფერხებელი გარემოება მოქალაქეთა არაინფორმირებულობაა. ხელისუფლებამ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს საკანონმდებლო პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ხოლო კანონშემოქმედებითი პროცესი, პირველ რიგში, მოსახლეობის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს.

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მიერ შექმნილი მოდული საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე კანონშემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისა და საზოგადოების მონაწილეობის არსებული მექანიზმების მიმოხილვას გთავაზობთ. გადადით გზამკვლევის ვებ.გვერდზე.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა