>

ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პროექტის შეჯამება

სიუჟეტი პროექტის “თვითმმართველობის გაძლიერება მოსახლეობის ინფორმირების ახალი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით” შემაჯამებელი პრეზენტაცია. პროექტი დაფინანსებულია UNDP-გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, მომზადებული გადაცემა არ გამოხატავს UNDP-ის ოფიციალურ პოზიციებს.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა