>

მოსახლეობის ინფრომირების ფორმები - გადაცემა

ტელეგადაცემა მომზადდა პროექტის “თვითმმართველობის გაძლიერება მოსახლეობის ინფორმირების ახალი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით”. პროექტი დაფინანსებულია UNDP-გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, მომზადებული გადაცემა არ გამოხატავს UNDP-ის ოფიციალურ პოზიციებს.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა