>

გურიაში ტურიზმის ფესტივალი ჩატარდა

„მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ პროექტის ფარგლებში გურიაში ტურიზმის ფესტივალი ჩატარდა. აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა