>

ორგანიზაციის სერვისები

 1. კონსულტაციები და ტრენინგები
 2. კომპიუტერის კურსები
 3. ზოგადი უნარების სკოლა -“მოაზროვნე” აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტებისთვის
 4. ინფოგრაფიკების შემუშავება
 5. საინფორმაციო და ტექნიკური მომსახურება
 6. პორტალი Guria.ge – ინფორმაცია მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისების შესახებ
 7. ინგლისური ენის კურსი

ორგანიზაციის სერვისები

 1. კონსულტაციები და ტრენინგები
 2. კომპიუტერის კურსები
 3. ზოგადი უნარების სკოლა -“მოაზროვნე” აბიტურიენტებისა და მაგისტრანტებისთვის
 4. ინფოგრაფიკების შემუშავება
 5. საინფორმაციო და ტექნიკური მომსახურება
 6. პორტალი Guria.ge – ინფორმაცია მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი მუნიციპალური და სახელმწიფო სერვისების შესახებ
 7. ინგლისური ენის კურსი
ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა