პენსიონერთა პროცენტული წილი რეგიონების მოსახლეობასთან მიმართებაში - „დაბერებული რეგიონები“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
პენსიონერთა პროცენტული წილი რეგიონების მოსახლეობასთან მიმართებაში - „დაბერებული რეგიონები“
Slider

საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი

კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების აქტიური ჩართულობის ერთ-ერთი ძირითადი შემაფერხებელი გარემოება მოქალაქეთა არაინფორმირებულობაა. ხელისუფლებამ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს საკანონმდებლო პროცესებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ხოლო კანონშემოქმედებითი პროცესი, პირველ რიგში, მოსახლეობის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს.

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მიერ შექმნილი მოდული საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე კანონშემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებისა და საზოგადოების მონაწილეობის არსებული მექანიზმების მიმოხილვას გთავაზობთ. გადადით გზამკვლევის ვებ.გვერდზე.

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა